Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXII/242/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/221/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu

UCHWAŁA  NR XXII/242/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 28 czerwca 2012r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/221/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu związanego  z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego  parkowania na drogach powiatowych we Wschowie.

 

 

Na podstawie art. 8, ust. 2a i art. 18 ust.2, pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 pkt. 1 oraz art. 13b, ust. 1 i 7 ustawy z dnia 21 marca 19985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z póżn.zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

                                                                            § 1

 

W Uchwale Nr XXI/221/12 Rady Miejskiej we Wschowie  z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu związanego  z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego  parkowania na drogach powiatowych we Wschowie § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„Gmina Wschowa przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w zakresie zorganizowania i zarządzania poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych we Wschowie na drogach powiatu wschowskiego :

-        ul. Bohaterów Westerplatte do ul. Pocztowej

-        ul. Pocztowa

-        ul. Daszyńskiego do ul. Gospody

-        ul. Garbarska

-        ul. Tadeusza Kościuszki od ul. Wolsztyńskiej do ul. Pustej

-        ul. Lipowa od ul. Głogowskiej do ul. Jana Matejki

 

znajdujących się w strefie płatnego parkowania ustalonej Uchwałą Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania”.

                                                                           

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

                                                                         

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                      Rady  Miejskiej

 

                                                                                   Franciszek Baśczyn

 

 


Uchwala Nr 22,242,12 - zm.Uchwaly Nr XXI,221,12 - przyjecie zadania od Powiatu - strefa parkowania
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:28:27
Ilość pobrań: 166

Data publikacji: 2013-02-06 14:27:34 (482 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 14:28:27 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,242,12 - zm.Uchwaly Nr XXI,221,12 - przyjecie zadania od Powiatu - strefa parkowania (Uchwala_Nr_22,242,12_-_zm[3792x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa