Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIV/259/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012r. w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych Funduszu Sołeckiego wsi Konradowo.

 

UCHWAŁA NR XXIV/259/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 27 września 2012r.

 

 

w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych Funduszu Sołeckiego wsi Konradowo.

 

 

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 82 i § 83 ust. 5
Statutu Gminy Wschowa (Dz.Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2004r. Nr 9, poz.158 z późn.zm.)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zobowiązuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej we Wschowie, do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych Funduszu Sołeckiego wsi Konradowo za 2010 i 2011 rok.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej we Wschowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                                        Przewodniczący

           Rady Miejskiej

 

                                                                                                    Franciszek Baśczyn      


Uchwała Nr 24,259,12 - przeprowadz.kontroli przez Komisję Rewizyjną F-sz sołecki Konradowo
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 16:51:53
Ilość pobrań: 152

Data publikacji: 2013-02-06 16:51:20 (458 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 16:51:53 Dodano załącznik: Uchwała Nr 24,259,12 - przeprowadz.kontroli przez Komisję Rewizyjną F-sz sołecki Konradowo (Uchwała_Nr_24,259,12_-_przeprowadz[3809x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa