Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIV/267/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu obywatelskiego ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

UCHWAŁA NR XXIV/267/12

 

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 27 września 2012 roku

 

w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu obywatelskiego ustawy o zmianie
                     ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 21 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Wschowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2004r. Nr 9, poz. 158 z późn.zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1.    Rada Miejska we Wschowie wyraża zdecydowane poparcie dla społecznej i oddolnej inicjatywy, która znalazła swój wyraz w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2.    Wyrażając poparcie dla tej inicjatywy Rada Miejska we Wschowie wyraża sprzeciw wobec dotychczas wprowadzanych zmian ustawowych, które powodują realne zmniejszenie  dochodów własnych samorządów. Każdorazowe zwiększanie katalogu nowych zadań przypisanych samorządowi powinno pociągać za sobą odpowiednie zabezpieczenie ich finansowania.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

    Przewodniczący

    Rady Miejskiej we Wschowie

 

  Franciszek Baśczyn

 

 

Uzasadnienie

 

do projektu Uchwały Nr XXIV/    /2012  Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 25 września 2012 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej we Wschowie dotyczącego projektu obywatelskiego ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 

Na minione 6 lat funkcjonowania samorządu w Polsce składa się wiele zmian ustawowych, z których efekty części przekładają się na znacznie zmniejszenie dochodów

Zmniejszające się dochody własne jednostek samorządu terytorialnego. wynikają, między innymi, z faktu przekazywania nowych zadań bądź rozszerzania zakresu dotychczas wykonywanych o nowe kwestie bez właściwego zabezpieczenia finansowego. Łączny ubytek w dochodach gmin, powiatów i województw spowodowany niewłaściwymi decyzjami wynosi, według obliczeń Związku Miasta Polskich, w skali jednego roku ponad 8 miliardów złotych.

Zaproponowany projekt zmiany ustawy o dochodach samorządu terytorialnego stwarza realną możliwość racjonalniejszego gospodarowania pieniędzmi obywateli tworzących lokalne społeczności w całym kraju. Zaoszczędzone dzięki tym działaniom środki finansowe będą mogły zostać wykorzystane na inwestycje w gminie, podnosząc standard i jakość życia ich mieszkańców.

 


Uchwała Nr 24,267,12 - stanowisko - projekt oywatelski - ustawa o dochodach jst
Rozmiar: 33.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:06:14
Ilość pobrań: 173

Data publikacji: 2013-02-06 17:05:36 (512 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 17:06:14 Dodano załącznik: Uchwała Nr 24,267,12 - stanowisko - projekt oywatelski - ustawa o dochodach jst (Uchwała_Nr_24,267,12_-_stanowisko_-_projekt_oywatelski_-_ustawa_o_dochodach_jst[3817x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa