Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXV/269/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 października 2012r. w sprawie: podziału gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

UCHWAŁA NR   XXV/269/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia  25 października  2012r.

 

 

w sprawie:  podziału gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
                    oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

 

Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z póżn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie, działając na wniosek  burmistrza, uchwala, co następuje:

 

§  1

 

Dokonuje się podziału gminy Wschowa   na   15 stałych  obwodów głosowania.

 

§  2

 

Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§  3

 

Po jednym egzemplarzu uchwały, przekazuje się Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.

§  4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa

 

§  5

 

Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i kadencji burmistrzów, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w  życie.

 

§  6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Wschowa oraz w BiP-ie.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

            Załącznik

do Uchwały Nr  XXV/269/12

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia   25 października  2012r.

 

W y k a z

 

stałych obwodów głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

 

w    Gminie Wschowa

 

 

Numer

obwodu

Granica obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.      

Wschowa ulica: Kazimierza Wielkiego, Arcybiskupa Stablewskiego, Dworcowa, Mickiewicza, Obrońców Warszawy bez numeru: 19,21, 23, 25, 27, 29, 31, Głogowska, Konradowska, Lipowa, Matejki, Moniuszki, Przemysłowa, Sportowa, Strzelecka, Żwirki i Wigury.

 

    Szkoła Podstawowa Nr 1

    ul. K. Wielkiego 10

    Wschowa

2.      

Wschowa ulica: Boczna, Czarna, Generała Bema, Kasztanowa, Klasztorna, Kuśnierska, Parkowa, Plac św. Jana , Rzemieślnicza, Zielona, Zielony Rynek, Bohaterów Westerplatte, Herbergera, Kilińskiego, Kościelna, Łazienna, Plac Farny, Plac Zamkowy, Pocztowa, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich, Ratuszowa, Rynek, Rzeźnicka.

 

Klub Seniora

ul. Łazienna 6

Wschowa

3.      

Wschowa ulica: Księdza Kostki, Nowa, Garbarska, Wałowa, Łąkowa, Okrężna, 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, Nowopolna, Osadnicza, Ogińskiego, Kurpińskiego, Wieniawskiego, Szymanowskiego, Chopina, Głowackiego, Plac Kosynierów, Kopernika, Plac Ćwiczeń, Krótka, Staroleszczyńska, Lwia, Gospody, Kolejowa, Towarowa.

 

Gimnazjum Nr 1

ul. Kopernika 7

Wschowa

4.      

Wschowa ulica: Daszyńskiego, Działkowa, 17 Pułku Ułanów, Strażacka, Niepodległości, Polna, Berwińskiego, Wolności, 31 Stycznia, Wąska, Cicha, Jasna, Solna, Targowa, Plac Grunwaldu, Spokojna, Piłsudskiego, Podgórna, Zakątek Kamienny.

 

Biblioteka Publiczna

ul. Daszyńskiego 2

Wschowa

5.      

Wschowa ulica: Reymonta, Konopnicka, Kraszewskiego, Ogrodowa, Paderewskiego, Sadowa, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słowackiego, Starowiejska, Tylna, Wesoła, ul. Wolsztyńska bez numeru:

13, 13 a, b, c, d oraz 17, 17 a, b, c, d,

Kościuszki, Nowy Rynek, Pusta, Zacisze, Węgierska.

 

      Szkoła Podstawowa Nr 2

      ul. Wolsztyńska 4

      Wschowa

6.      

Wschowa ulica: Czereśniowa, Jabłoniowa, Orzechowa, Modrzewiowa, Wiśniowa, Morelowa, Klonowa, Leszczynowa, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Leśna, Bukowa, Jarzębinowa, Akacjowa, Wierzbowa, Kamienna, Wolsztyńska numery:

13, 13 a, b, c, d oraz 17, 17 a, b, c, d,

Nowe Ogrody

 

Przedszkole Samorządowe Nr 5

        ul. Targowa 8

        Wschowa

7.      

Wschowa ulica: Osiedle Jagiellonów, Królowej Jadwigi, Jagiellońska, Zygmunta Starego, Osiedle.

Gimnazjum Nr 2

ul. Zacisze 1

Wschowa

8.      

Wschowa ul. Obrońców Warszawy numery: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  Przyczyna Górna

 

Sala Wiejska

Przyczyna Górna

9.      

Tylewice, Łysiny, Wygnańczyce, Pszczółkowo,

Szkoła Podstawowa

Łysiny

10.                        

Lgiń, Nowa Wieś, Hetmanice, Mały Bór, Klucz, Buczyna

Sala wiejska

Hetmanice

11.                        

Osowa Sień, Wincentowo

Szkoła Podstawowa

Osowa Sień

12.                        

Dębowa Łęka

  Centrum Animacji Kultury

            Dębowa Łęka 18

13.                        

Przyczyna Dolna, Olbrachcice, Łęgoń

Sala wiejska

Olbrachcice

14.                        

Siedlnica, Czerlejewo

         Szkoła Podstawowa

                 Siedlnica

15.                        

Konradowo, Kandlewo

Sala wiejska

Konradowo


 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału gminy Wschowa

na stałe obwody głosowania.

 

Na podstawie art. 12 § 2ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z póżn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Miejska na wniosek Burmistrza, dokonuje podziału Gminy Wschowa na stałe obwody głosowania.

Projekt podziału został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym, Delegaturą w Zielonej Górze.

Podział gminy na nowe stałe obwody głosowania będzie obowiązywał od nowej kadencji.

Przy wyznaczaniu siedzib obwodowych komisji wyborczych zastosowałem zasadę, by lokale wyborcze znajdowały się w budynkach będących własnością gminy.

 

Obecnie proponuję 15 stałych obwodów głosowania.

 

Dotychczas funkcjonuje również 15 stałych obwodów głosowania.

 

            Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu gminy.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa

 

Krzysztof Grabka


Uchwala Nr 25,269,12 - podzial gminy na stale obwody glosowania
Rozmiar: 52.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:27:33
Ilość pobrań: 180

Data publikacji: 2013-02-06 17:26:38 (506 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 17:27:33 Dodano załącznik: Uchwala Nr 25,269,12 - podzial gminy na stale obwody glosowania (Uchwala_Nr_25,269,12_-_podzial_gminy_na_stale_obwody_glosowania[3819x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa