Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVI/291/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.

            UCHWAŁA NR  XXVI/291/12

        RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 listopada 2012 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, 2, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje.

 

§ 1

 

W uchwale Nr XVI/166/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

 

1. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3. W załączniku Nr 6 „Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2012 rok”

dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

4. W załączniku Nr 7 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

5. W załączniku Nr 8 „Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

6. W załączniku Nr 9 „Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

7. W Załączniku Nr 11 „Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

  §  2

      Planowane po zmianach:

1.      Dochody stanowią  kwotę 58 196 601,00  zł.

1.1  Dochody bieżące stanowią kwotę 52 963 315,00 zł.

1.2  Dochody majątkowe stanowią kwotę 5 233 286,00 zł.

 

2. Wydatki stanowią  kwotę 63 130 707,00 zł.

2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę 54 003 449,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 9 127 258,00 zł.

 

                                                                                  § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                   Rady Miejskiej we Wschowie

 

              Franciszek Baśczyn


Uchwala Nr 26,291,12 - zmiana uchwaly budzetowej na 2012r
Rozmiar: 55.00 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:16:44
Ilość pobrań: 147
Uchwala Nr 26,291,12 - Zalacznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 153.08 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:17:00
Ilość pobrań: 150
Uchwala Nr 26,291,12 - Zalacznik Nr 2 - Przedsiewziecia WPF
Rozmiar: 224.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:17:50
Ilość pobrań: 152
Uchwala Nr 26,291,12 - Zalacznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 186.00 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:25:07
Ilość pobrań: 147
Uchwala Nr 26,291,12 - Zalacznik Nr 3 - dot. fin. publ
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:25:38
Ilość pobrań: 160
Uchwala Nr 26,291,12 - Zalacznik Nr 4 - dot -jedn. spoza fin.publ
Rozmiar: 22.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:25:56
Ilość pobrań: 155
Uchwala Nr 26,291,12 - Zalacznik Nr 5 - rachunek dochodow oswiatowych
Rozmiar: 40.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:26:12
Ilość pobrań: 167
Uchwala Nr 26,291,12 - Zalacznik Nr 6 - solectwa
Rozmiar: 34.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:26:32
Ilość pobrań: 144
Uchwala Nr 26,291,12 - Zalacznik Nr 7 - wydatki majatkowe
Rozmiar: 113.13 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:26:48
Ilość pobrań: 145
Uzasadnienie - zmiana uchwaly budzetowej na 2012r.
Rozmiar: 89.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:27:22
Ilość pobrań: 165
Wydatki majatkowe na dzień 29.11.2012r.
Rozmiar: 49.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:27:37
Ilość pobrań: 183

Data publikacji: 2013-02-07 09:16:07 (517 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 09:16:44 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,291,12 - zmiana uchwaly budzetowej na 2012r (Uchwala_Nr_26,291,12_-_zmiana_uchwaly_budzetowej_na_2012r[3840x1].doc) Marcin Malanowski
2013-02-07 09:17:00 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,291,12 - Zalacznik Nr 1 - dochody (Uchwala_Nr_26,291,12_-_Zalacznik_Nr_1_-_dochody[3840x2].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-07 09:17:50 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,291,12 - Zalacznik Nr 2 - Przedsiewziecia WPF (Uchwala_Nr_26,291,12_-_Zalacznik_Nr_2__-_Przedsiewziecia_WPF[3840x3].doc) Marcin Malanowski
2013-02-07 09:25:07 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,291,12 - Zalacznik Nr 2 - wydatki (Uchwala_Nr_26,291,12_-_Zalacznik_Nr_2_-_wydatki[3840x4].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-07 09:25:38 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,291,12 - Zalacznik Nr 3 - dot. fin. publ (Uchwala_Nr_26,291,12_-_Zalacznik_Nr_3_-_dot[3840x5].xls) Marcin Malanowski
2013-02-07 09:25:56 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,291,12 - Zalacznik Nr 4 - dot -jedn. spoza fin.publ (Uchwala_Nr_26,291,12_-_Zalacznik_Nr_4_-_dot_-jedn[3840x6].xls) Marcin Malanowski
2013-02-07 09:26:12 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,291,12 - Zalacznik Nr 5 - rachunek dochodow oswiatowych (Uchwala_Nr_26,291,12_-_Zalacznik_Nr_5_-_rachunek_dochodow_oswiatowych[3840x7].doc) Marcin Malanowski
2013-02-07 09:26:32 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,291,12 - Zalacznik Nr 6 - solectwa (Uchwala_Nr_26,291,12_-_Zalacznik_Nr_6_-_solectwa[3840x8].xls) Marcin Malanowski
2013-02-07 09:26:48 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,291,12 - Zalacznik Nr 7 - wydatki majatkowe (Uchwala_Nr_26,291,12_-_Zalacznik_Nr_7_-_wydatki_majatkowe[3840x9].pdf) Marcin Malanowski
2013-02-07 09:27:22 Dodano załącznik: Uzasadnienie - zmiana uchwaly budzetowej na 2012r. (Uzasadnienie_-_zmiana_uchwaly_budzetowej_na_2012r[3840x10].doc) Marcin Malanowski
2013-02-07 09:27:37 Dodano załącznik: Wydatki majatkowe na dzień 29.11.2012r. (Wydatki_majatkowe_na_dzień_29[3840x11].xls) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa