Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVI/293/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXV/275/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA NR XXVI/293/12

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 listopada  2012 roku

 

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXV/275/12 Rady  Miejskiej  we Wschowie

 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające

finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchyla się Uchwałę Nr  XXV/275/12 Rady  Miejskiej  we Wschowie

z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające

finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uchwala Nr 26,293,12 - uchylenie Uchwaly Nr XXV,275,12 w spr.zac.pozyczka na wyprzedzajace fin.
Rozmiar: 39.50 KB
Data publikacji: 2013-02-07 09:30:31
Ilość pobrań: 171

Data publikacji: 2013-02-07 09:29:47 (520 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 09:30:31 Dodano załącznik: Uchwala Nr 26,293,12 - uchylenie Uchwaly Nr XXV,275,12 w spr.zac.pozyczka na wyprzedzajace fin. (Uchwala_Nr_26,293,12_-_uchylenie_Uchwaly_Nr_XXV,275,12_w_spr[3842x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa