Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVII/301/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne

                                                UCHWAŁA NR XXVII/301/12  

                         

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

                                                      z dnia 28 grudnia 2012r.

 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne będącej w użytkowaniu wieczystym.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1, art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej przy ul. Konradowskiej we Wschowie oznaczonej numerem geodezyjnym 1763 o powierzchni 2434m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1W/00021402/3 dla użytkownika wieczystego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                        

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                Rady Miejskiej

 

                                                                                             Franciszek Baśczyn

UZASADNIENIE

 

do uchwały  nr  XXVII /   /2012   Rady Miejskiej Wschowy z dnia  28 stycznia 2012 roku

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne będące w użytkowaniu wieczystym.

 

 

Z wnioskiem o wykup na własność nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym zwrócił się użytkownik wieczysty, który obecnie posiada co do przedmiotowego gruntu prawo użytkowania wieczystego. Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 1763. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) umożliwia użytkownikom wieczystym wykup użytkowania wieczystego na własność. Wobec powyższego wnosi się projekt uchwały pod obrady Rady w celu uchwalenia.

 

 

 

Sporządziła: Kokocińska Agnieszka

 

 


Uchwala Nr 27,301,12 - zbycie nieruchomosci bedace w uzytkowaniu wieczystym
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 2013-02-07 10:02:16
Ilość pobrań: 195

Data publikacji: 2013-02-07 10:01:12 (623 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-07 10:02:16 Dodano załącznik: Uchwala Nr 27,301,12 - zbycie nieruchomosci bedace w uzytkowaniu wieczystym (Uchwala_Nr_27,301,12_-_zbycie_nieruchomosci_bedace_w_uzytkowaniu_wieczystym[3850x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa