Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/310/13

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 31 stycznia 2013r.

 

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2012 rok.

 

 

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 66 ust. 1 Uchwały Nr XXVI/279/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wschowa (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012r. poz. 2597)  Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

 

 

§  1

 

Przyjmuje sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie za 2012 rok stanowiące załączniki nr1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej Uchwały.

 

 

§  2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

 Rady Miejskiej

 

                                Franciszek Baśczyn


Uchwała Nr 28,310,13 - przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady za 2012r.
Rozmiar: 75.00 KB
Data publikacji: 2013-03-11 11:05:37
Ilość pobrań: 218

Data publikacji: 2013-03-11 08:47:41 (470 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-03-11 11:05:37 Dodano załącznik: Uchwała Nr 28,310,13 - przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady za 2012r. (Uchwala_Nr_28,310,13_-_przyjecia_sprawozdan_komisji_stalych_Rady_za_2012r[3893x1].doc) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa