Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVIII/311/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/311/13

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 31 stycznia 2013r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2013 rok.

 

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 62 Uchwały Nr XXVI/279/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wschowa (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2012r., poz. 2597)  Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

 

§  1

 

 

Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2013 rok stanowiące załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§  2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

                                  

 

Tu wpisz treść


Uchwała Nr 28,311,13 - plan pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2013r
Rozmiar: 47.50 KB
Data publikacji: 2013-03-11 11:11:49
Ilość pobrań: 193

Data publikacji: 2013-03-11 08:47:55 (496 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-03-11 11:11:49 Dodano załącznik: Uchwała Nr 28,311,13 - plan pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2013r (Uchwala_Nr_28,311,13_-_plan_pracy_stalych_komisji_Rady_Miejskiej_na_2013r[3894x1].doc) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa