Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 28/325/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok.

                                                                   UCHWAŁA NR  XXVIII/325/13
        RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2013 roku
 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok.
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.  Ust. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje.
  § 1
 W uchwale Nr XXVII/308/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:
  1. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2.   W załączniku Nr 6 „Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2013 rok”
dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W Załączniku Nr 11 „Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  §  2
       Planowane po zmianach:
1.      Dochody stanowią  kwotę 56 839 495,00
1.1  Dochody bieżące stanowią  kwotę 52 852 221,00 zł.
1.2  Dochody majątkowe stanowią kwotę 3 987 274,00 zł.
 2. Wydatki stanowią  kwotę 59 271 850,00 zł.
2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę 52 553 286,00 zł.
2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 6 718 564,00 zł.
                                                                                    § 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                   Rady Miejskiej we Wschowie
               Franciszek Baśczyn

 


Uchwała Nr 28,325,13 - Załącznik Nr 1 - wydatki
Rozmiar: 127.56 KB
Data publikacji: 2013-03-20 13:15:29
Ilość pobrań: 195
Uchwała Nr 28,325,13 - Załącznik Nr 2 - dot. fin.publ.
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 2013-03-20 13:19:13
Ilość pobrań: 180
Uchwała Nr 28,325,13 - Załącznik Nr 3 - wydatki majątkowe
Rozmiar: 100.23 KB
Data publikacji: 2013-03-20 13:22:55
Ilość pobrań: 188

Data publikacji: 2013-03-20 12:55:20 (490 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-03-20 13:15:29 Dodano załącznik: Uchwała Nr 28,325,13 - Załącznik Nr 1 - wydatki (Uchwala_Nr_28,325,13_-_Zalacznik__Nr_1_-_wydatki[3929x1].pdf) Maria Wilczak
2013-03-20 13:19:13 Dodano załącznik: Uchwała Nr 28,325,13 - Załącznik Nr 2 - dot. fin.publ. (Uchwala_Nr_28,325,13_-_Zalacznik_Nr_2_-_dot[3929x2].xls) Maria Wilczak
2013-03-20 13:22:55 Dodano załącznik: Uchwała Nr 28,325,13 - Załącznik Nr 3 - wydatki majątkowe (Uchwala_Nr_28,325,13_-_Zalacznik_Nr_3_-_wydatki_majątkowe[3929x3].pdf) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa