Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr 31,352,13 - służebność przesyłu ENEA

UCHWAŁA   NR XXXI/352/13

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym,

                   tj. służebnością  przesyłu  nieruchomości Gminy Wschowa.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr102, poz. 651 ze zm.) oraz art.49 § 1, art.3051  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks Cywilny (Dz.U.z 1964r. Nr 16, poz.93 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Miejska we Wschowie wyraża zgodę na odpłatne obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym , tj. służebnością przesyłu na rzecz: ENEA Operator SA Oddział Dystrybucji Poznań z siedzibą w Poznaniu, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań,  nieruchomości położonych w miejscowościach:

Przyczyna Dolna - numer ewidencyjny:171, 169 i 170, zapisanych w księgach wieczystych: ZG1W/00020840/8 i ZG1W/00003288/5,

Siedlnica - numery ewidencyjne: 29 i 2, zapisanych w księdze wieczystej ZG1W/00020830/5 i numery ewidencyjne: 31 i 4, brak księgi wieczystej,

Kandlewo - numery ewidencyjne: 61, 362 i 329, zapisanych w księgach wieczystych ZG1W/000 21792/3, ZG1W/00020832/9 i ZG1W/00021503/1,

Konradowo - numery ewidencyjne: 501, 518/2, 681, 671, 500, 506 i 507 zapisanych w księgach wieczystych ZG1W/000 21680/5, ZG1W/00020866/6 i ZG1W/00021680/5.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                           Przewodniczący

                                            Rady Miejskiej

 

                                           Franciszek Baśczyn

 


Uzasadnienie

do projektu uchwały o służebności przesyłu

 

ENEA Operator są Oddział Dystrybucji Poznań z  siedzibą w Poznaniu zamierza wykonać przebudowę istniejącej  napowietrznej sieci elektroenergetycznej linia 110 kV „Wschowa - Huta Głogów”. Zakres prac obejmuje przebudowę napowietrznej linii 110 kV na słupach stalowych,

Zgodnie z art.3051 K.C. przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z nieruchomości, na której posadowione są urządzenia przesyłowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tychże urządzeń.

Wolą inwestora-właściciela linii jest ustanowienie w formie aktu notarialnego służebności przesyłu.

Na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem  konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miejskiej celem wyrażenia zgody na podjęcie takich działań przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

 

 

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka-Wydział GIN

15.04.2013r.


Uchwała Nr 31,352,13 - służebność przesyłu ENEA
Rozmiar: 16.00 KB
Data publikacji: 2013-05-24 07:26:16
Ilość pobrań: 230

Data publikacji: 2013-05-24 07:24:48 (821 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-05-24 07:26:16 Dodano załącznik: Uchwała Nr 31,352,13 - służebność przesyłu ENEA (Uchwala_Nr_31,352,13_-_sluzebnosc_przesylu_ENEA[4099x1].doc) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa