Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr XLIII/506/14 z 29.05.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r.

Tu wpisz treść


Uchwała Nr XLIII/506/14 z 29.05.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r.
Rozmiar: 64.50 KB
Data publikacji: 2014-09-10 14:47:42
Ilość pobrań: 152
Załącznik Nr 1
Rozmiar: 107.78 KB
Data publikacji: 2014-09-10 14:48:17
Ilość pobrań: 132
Załącznik Nr 2
Rozmiar: 161.52 KB
Data publikacji: 2014-09-10 14:48:41
Ilość pobrań: 127
Załącznik Nr 3
Rozmiar: 22.00 KB
Data publikacji: 2014-09-10 14:49:09
Ilość pobrań: 121
Załącznik Nr 4
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 2014-09-10 14:49:31
Ilość pobrań: 126
Załącznik Nr 5
Rozmiar: 39.50 KB
Data publikacji: 2014-09-10 14:49:52
Ilość pobrań: 138
Załącznik Nr 6
Rozmiar: 57.50 KB
Data publikacji: 2014-09-10 14:50:18
Ilość pobrań: 144
Załącznik Nr 7
Rozmiar: 136.75 KB
Data publikacji: 2014-09-10 14:51:21
Ilość pobrań: 150

Data publikacji: 2014-09-10 14:46:25 (434 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-09-10 14:47:42 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLIII/506/14 z 29.05.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r. (Uchwała_Nr_43,506,14_-_zmiana_uchwały_budżetowej_na_2014r[4958x1].doc) Maria Wilczak
2014-09-10 14:48:17 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 (Uchwała_Nr_43,506,14_-_Załącznik_Nr_1_-_dochody[4958x2].pdf) Maria Wilczak
2014-09-10 14:48:41 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 (Uchwała_Nr_43,506,14_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[4958x3].pdf) Maria Wilczak
2014-09-10 14:49:09 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 (Uchwała_Nr_43,506,14_-_Załącznik__Nr_3_dot_jsp[4958x4].xls) Maria Wilczak
2014-09-10 14:49:31 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 (Uchwała_Nr_43,506,14_-_Załącznik_Nr_4_-_d_sp_s[4958x5].xls) Maria Wilczak
2014-09-10 14:49:52 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 (Uchwała_Nr_43,506,14_-_Załącznik_Nr_5_-_wydatki_sołectw[4958x6].xls) Maria Wilczak
2014-09-10 14:50:18 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 (Uchwała_Nr_43,506,14_-_Załącznik__Nr_6__Fundusz_Sołecki[4958x7].xls) Maria Wilczak
2014-09-10 14:51:21 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 (Uchwała_Nr_43,506,14_-_Załącznik_Nr_7_-_wydatki_majątkowe[4958x8].pdf) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa