Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr XLVI/537/14 z 28.08.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r.

Tu wpisz treść


Uchwała Nr XLVI/537/14 z 28.08.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r.
Rozmiar: 69.00 KB
Data publikacji: 2014-09-11 11:40:27
Ilość pobrań: 143
Załącznik Nr 1
Rozmiar: 113.64 KB
Data publikacji: 2014-09-11 11:40:51
Ilość pobrań: 131
Załącznik Nr 2
Rozmiar: 160.54 KB
Data publikacji: 2014-09-11 11:41:23
Ilość pobrań: 132
Załącznik Nr 3
Rozmiar: 67.50 KB
Data publikacji: 2014-09-11 11:42:46
Ilość pobrań: 119
Załącznik Nr 4
Rozmiar: 57.00 KB
Data publikacji: 2014-09-11 11:43:10
Ilość pobrań: 135
Załącznik Nr 5
Rozmiar: 147.04 KB
Data publikacji: 2014-09-11 11:43:35
Ilość pobrań: 124
Załącznik Nr 6
Rozmiar: 22.00 KB
Data publikacji: 2014-09-11 11:44:05
Ilość pobrań: 132

Data publikacji: 2014-09-11 11:39:05 (496 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-09-11 11:40:27 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLV/537/14 z 28.08.2014r. - zmaina uchwały budżetowej na 2014r. (Uchwała_Nr_46,537,14_-_zmiana_uchwały_budżetowej_na_2014r[4989x1].doc) Maria Wilczak
2014-09-11 11:40:51 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 (Uchwała_Nr_46,537,14_-_Załącznik_Nr_1_-_dochody[4989x2].pdf) Maria Wilczak
2014-09-11 11:41:23 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 (Uchwała_Nr_46,537,14_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[4989x3].pdf) Maria Wilczak
2014-09-11 11:42:46 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 (Uchwała_Nr_46,537,14_-_Załącznik_Nr_3_-_objaśnienia[4989x4].doc) Maria Wilczak
2014-09-11 11:43:10 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 (Uchwała_Nr_46,537,14_-_Załącznik_Nr_4_-_Fundusz_Sołecki[4989x5].xls) Maria Wilczak
2014-09-11 11:43:35 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 (Uchwała_Nr_46,537,14_-_Załącznik_Nr_5_-_wydatki_majątkowe[4989x6].pdf) Maria Wilczak
2014-09-11 11:44:05 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 (Uchwała_Nr_46,537,14_-_Załącznik__Nr_6_-_powiat[4989x7].xls) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa