Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr XLVII/552/14 z 25.09.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r.

Tu wpisz treść


Uchwała Nr XLVII/552/14 z 25.09.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r.
Rozmiar: 65.50 KB
Data publikacji: 2015-01-20 12:30:16
Ilość pobrań: 101
Załącznik Nr 1
Rozmiar: 116.67 KB
Data publikacji: 2015-01-20 12:30:49
Ilość pobrań: 101
Załącznik Nr 2
Rozmiar: 153.67 KB
Data publikacji: 2015-01-20 12:31:16
Ilość pobrań: 94
Załącznik Nr 3
Rozmiar: 41.00 KB
Data publikacji: 2015-01-20 12:31:43
Ilość pobrań: 103
Załącznik Nr 4
Rozmiar: 44.00 KB
Data publikacji: 2015-01-20 12:32:13
Ilość pobrań: 101
Załącznik Nr 5
Rozmiar: 151.84 KB
Data publikacji: 2015-01-20 12:32:59
Ilość pobrań: 105

Data publikacji: 2015-01-20 12:28:35 (330 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-01-20 12:30:16 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLVII/552/14 z 25.09.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r. (Uchwała_Nr_47,552,14_-_zmiana_uchwały_budżetowej_na_2014r[5122x1].doc) Maria Wilczak
2015-01-20 12:30:49 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 (Uchwała_Nr_47,552,14_-_Załącznik_Nr_1[5122x2].pdf) Maria Wilczak
2015-01-20 12:31:16 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 (Uchwała_Nr_47,552,14_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[5122x3].pdf) Maria Wilczak
2015-01-20 12:31:43 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 (Uchwała_Nr_47,552,14_-_Załącznik_Nr_3[5122x4].xls) Maria Wilczak
2015-01-20 12:32:13 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 (Uchwała_Nr_47,552,14_-_Załącznik_Nr_4_-_r_d_ośw[5122x5].doc) Maria Wilczak
2015-01-20 12:32:59 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 (Uchwała_Nr_47,552,14_-_Załącznik_Nr_5_-_wydatki_majątkowe[5122x6].pdf) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa