Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr XLVIII/568/14 z 30.10.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r.

Tu wpisz treść


Uchwała Nr XLVIII/568/14 z 30.10.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r.
Rozmiar: 75.00 KB
Data publikacji: 2015-01-21 11:44:08
Ilość pobrań: 119
Załącznik Nr 1
Rozmiar: 182.37 KB
Data publikacji: 2015-01-21 11:44:28
Ilość pobrań: 108
Załącznik Nr 2
Rozmiar: 253.48 KB
Data publikacji: 2015-01-21 11:44:54
Ilość pobrań: 106
Załącznik Nr 3
Rozmiar: 142.40 KB
Data publikacji: 2015-01-21 11:45:16
Ilość pobrań: 102
Załącznik Nr 4
Rozmiar: 154.14 KB
Data publikacji: 2015-01-21 11:45:40
Ilość pobrań: 107
Załącznik Nr 5
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 2015-01-21 11:46:05
Ilość pobrań: 109
Załącznik Nr 6
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 2015-01-21 11:46:28
Ilość pobrań: 118
Załącznik Nr 7
Rozmiar: 41.00 KB
Data publikacji: 2015-01-21 11:47:04
Ilość pobrań: 101
Załącznik Nr 8
Rozmiar: 170.89 KB
Data publikacji: 2015-01-21 11:47:39
Ilość pobrań: 98
Załącznik Nr 9
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 2015-01-21 11:48:07
Ilość pobrań: 111

Data publikacji: 2015-01-21 11:42:22 (324 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-01-21 11:44:08 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLVIII/568/14 z 30.10.2014r. - zmiana uchwały budżetowej na 2014r. (Uchwała_Nr_48,568,14_-_zmiana_uchwały_budżetowej_na_2014r[5138x1].doc) Maria Wilczak
2015-01-21 11:44:28 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 (Uchwała_Nr_48,568,14_-_Załącznik_Nr_1_-_dochody[5138x2].pdf) Maria Wilczak
2015-01-21 11:44:54 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 (Uchwała_Nr_48,568,14_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[5138x3].pdf) Maria Wilczak
2015-01-21 11:45:16 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 (Uchwała_Nr_48,568,14_-_Załącznik_Nr_3_-_dotacje_na_zadania_zlecone[5138x4].pdf) Maria Wilczak
2015-01-21 11:45:40 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 (Uchwała_Nr_48,568,14_-_Załącznik_Nr_4_-_wydatki_na_zadania_zlecone[5138x5].pdf) Maria Wilczak
2015-01-21 11:46:05 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 (Uchwała_Nr_48,568,14_-_Załącznik_Nr_5_-_dot_jst[5138x6].xls) Maria Wilczak
2015-01-21 11:46:28 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 (Uchwała_Nr_48,568,14_-_Załącznik_Nr_6_-_d_sp_s[5138x7].xls) Maria Wilczak
2015-01-21 11:47:04 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 (Uchwała_Nr_48,568,14_-_Załącznik_Nr_7_-_wydat[5138x8].xls) Maria Wilczak
2015-01-21 11:47:39 Dodano załącznik: Załącznik Nr 8 (Uchwała_Nr_48,568,14_-_Załącznik_Nr_8_-_wydatki_majątkowe[5138x9].pdf) Maria Wilczak
2015-01-21 11:48:07 Dodano załącznik: Załącznik Nr 9 (Uchwała_Nr_48,568,14_-_Załącznik_Nr_9_-_powiat[5138x10].xls) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa