Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr IV/17/15 z 29.01.2015r. - uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2015r.

Tu wpisz treść


Uchwała Nr IV/17/15 z 29.01.2015r. - uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wshowa na 2015r.
Rozmiar: 87.00 KB
Data publikacji: 2015-02-04 08:14:33
Ilość pobrań: 177
Załącznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 256.17 KB
Data publikacji: 2015-02-04 08:14:59
Ilość pobrań: 149
Załącznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 432.62 KB
Data publikacji: 2015-02-04 08:15:24
Ilość pobrań: 125
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 2015-02-04 08:15:53
Ilość pobrań: 124
Załącznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone
Rozmiar: 149.23 KB
Data publikacji: 2015-02-04 08:32:04
Ilość pobrań: 137
Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone
Rozmiar: 162.31 KB
Data publikacji: 2015-02-04 08:32:50
Ilość pobrań: 132
Załącznik Nr 6 - dotacje dla jsp.
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2015-02-04 08:33:28
Ilość pobrań: 124
Załącznik Nr 7 - d. spoza sektora fin.publ.
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 2015-02-04 08:34:46
Ilość pobrań: 145
Załącznik Nr 8 - dochody oświatowe
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 2015-02-04 09:11:49
Ilość pobrań: 152
Załącznik Nr 9 - wydatki sołectw
Rozmiar: 36.50 KB
Data publikacji: 2015-02-04 09:12:18
Ilość pobrań: 134
Załącznik Nr 10 - fundusz sołecki ustawowy
Rozmiar: 59.50 KB
Data publikacji: 2015-02-04 09:13:02
Ilość pobrań: 125
Załącznik Nr 11 - wydatki majątkowe
Rozmiar: 197.91 KB
Data publikacji: 2015-02-04 09:13:50
Ilość pobrań: 148
Załącznik Nr 12 - powiat
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 2015-02-04 09:14:19
Ilość pobrań: 147

Data publikacji: 2015-02-04 08:12:51 (421 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-02-04 08:14:33 Dodano załącznik: Uchwała Nr IV/17/15 z 29.01.2015r. - uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wshowa na 2015r. (Uchwała_Nr_4,17,15_-_Uchwała_budżetowa_na_2015[5170x1].doc) Maria Wilczak
2015-02-04 08:14:59 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - dochody (Uchwała_Nr_4,17,15_-_Załącznik_Nr_1_-_dochody[5170x2].pdf) Maria Wilczak
2015-02-04 08:15:24 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wydatki (Uchwała_Nr_4,17,15_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[5170x3].pdf) Maria Wilczak
2015-02-04 08:15:53 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody (Uchwała_Nr_4,17,15_-_Załącznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody[5170x4].xls) Maria Wilczak
2015-02-04 08:32:04 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 - dotacje na zadania zlecone (Uchwała_Nr_4,17,15_-_Załacznik_Nr_4_-_dotacje_na_zadania_zlecone[5170x5].pdf) Maria Wilczak
2015-02-04 08:32:50 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone (Uchwała_Nr_4,17,15_-_Załącznik_Nr_5_-_wydatki_na_zadania_zlecone[5170x6].pdf) Maria Wilczak
2015-02-04 08:33:28 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 - dotacje dla jsp. (Uchwała_Nr_4,17,15_-_Załącznik_Nr_Nr_6_-_dotacje_dla_jsp[5170x7].xls) Maria Wilczak
2015-02-04 08:34:46 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 - d. spoza sektora fin.publ. (Uchwała_Nr_4,17,15_-_Załącznik_Nr_7_-_d[5170x8].xls) Maria Wilczak
2015-02-04 09:11:49 Dodano załącznik: Załącznik Nr 8 - dochody oświatowe (Uchwała_Nr_4,17,15_-_Załącznik_Nr_8_-_dochody_ośw[5170x9].doc) Maria Wilczak
2015-02-04 09:12:18 Dodano załącznik: Załącznik Nr 9 - wydatki sołectw (Uchwała_Nr_4,17,15_-_Załącznik_Nr_9_-_wydatki_sołectw[5170x10].xls) Maria Wilczak
2015-02-04 09:13:02 Dodano załącznik: Załącznik Nr 10 - fundusz sołecki ustawowy (Uchwała_Nr_4,17,15_-_Załącznik_Nr_10_-_Fundusz_Sołecki_ustawowy[5170x11].xls) Maria Wilczak
2015-02-04 09:13:50 Dodano załącznik: Załącznik Nr 11 - wydatki majątkowe (Uchwała_Nr_4,17,15_-_Załącznik_Nr_11_-_wydatki_majątkowe[5170x12].pdf) Maria Wilczak
2015-02-04 09:14:19 Dodano załącznik: Załącznik Nr 12 - powiat (Uchwała_Nr_4,17,15_-_Załącznik_Nr_12_-_powiat[5170x13].xls) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa