Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr XIV/150/15 z 22.12.2015r. - uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2016r.

Tu wpisz treść


Uchwała Nr XIV/150/15 z 22.12.2015r. - uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2016r.
Rozmiar: 148.94 KB
Data publikacji: 2015-12-31 07:47:36
Ilość pobrań: 92
Załącznik Nr 1
Rozmiar: 250.89 KB
Data publikacji: 2015-12-31 07:48:05
Ilość pobrań: 96
Załącznik Nr 2
Rozmiar: 443.13 KB
Data publikacji: 2015-12-31 07:48:20
Ilość pobrań: 81
Załącznik Nr 3
Rozmiar: 209.88 KB
Data publikacji: 2015-12-31 07:48:40
Ilość pobrań: 94
Załącznik Nr 4
Rozmiar: 154.69 KB
Data publikacji: 2015-12-31 07:49:00
Ilość pobrań: 107
Załącznik Nr 5
Rozmiar: 166.97 KB
Data publikacji: 2015-12-31 07:49:21
Ilość pobrań: 78
Załącznik Nr 6
Rozmiar: 119.02 KB
Data publikacji: 2015-12-31 07:49:39
Ilość pobrań: 84
Załącznik Nr 7
Rozmiar: 128.74 KB
Data publikacji: 2015-12-31 07:50:03
Ilość pobrań: 90
Załącznik Nr 8
Rozmiar: 124.31 KB
Data publikacji: 2015-12-31 07:50:19
Ilość pobrań: 80
Załącznik Nr 9
Rozmiar: 206.29 KB
Data publikacji: 2015-12-31 07:50:35
Ilość pobrań: 89
Załącznik Nr 10
Rozmiar: 174.23 KB
Data publikacji: 2015-12-31 07:51:00
Ilość pobrań: 88
Załącznik Nr 11
Rozmiar: 227.78 KB
Data publikacji: 2015-12-31 07:51:18
Ilość pobrań: 105
Załącznik Nr 12
Rozmiar: 123.54 KB
Data publikacji: 2015-12-31 07:51:38
Ilość pobrań: 102

Data publikacji: 2015-12-31 07:45:42 (490 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-12-31 07:47:36 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIV/150/15 z 22.12.2015r. - uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2016r. (Uchwała_Nr_14,150,15_-_uchwała_budżetowa_na_2016[5554x1].pdf) Maria Wilczak
2015-12-31 07:48:05 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 (Uchwała_Nr_14,150,15_-_Załącznik_Nr_1_-_dochody[5554x2].pdf) Maria Wilczak
2015-12-31 07:48:20 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 (Uchwała_Nr_14,150,15_-_Załącznik_Nr_2[5554x3].pdf) Maria Wilczak
2015-12-31 07:48:40 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 (Uchwała_Nr_14,150,15_-_Załącznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody[5554x4].pdf) Maria Wilczak
2015-12-31 07:49:00 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 (Uchwała_Nr_14,150,15_-_Załącznik_Nr_4__-_dotacje_na_zadania_zlecone[5554x5].pdf) Maria Wilczak
2015-12-31 07:49:21 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 (Uchwała_Nr_14,150,15_-_Załącznik_Nr_5__-_wydatki_na_zadania_zlecone[5554x6].pdf) Maria Wilczak
2015-12-31 07:49:39 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 (Uchwała_Nr_14,150,15_-_Załącznik_Nr_6_-_dotacje_dla_jsp[5554x7].pdf) Maria Wilczak
2015-12-31 07:50:03 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 (Uchwała_Nr_14,150,15_-_Załącznik_Nr_7_-_dot[5554x8].pdf) Maria Wilczak
2015-12-31 07:50:19 Dodano załącznik: Załącznik Nr 8 (Uchwała_Nr_14,150,15_-_Załącznik_Nr_8_-_dochody_ośw[5554x9].pdf) Maria Wilczak
2015-12-31 07:50:35 Dodano załącznik: Załącznik Nr 9 (Uchwała_Nr_14,150,15_-_Załącznik_Nr_9_-_wydatki_solectw[5554x10].pdf) Maria Wilczak
2015-12-31 07:51:00 Dodano załącznik: Załącznik Nr 10 (Uchwała_Nr_14,150,15_-_Załącznik_Nr_10_-_fundusz_sołecki[5554x11].pdf) Maria Wilczak
2015-12-31 07:51:18 Dodano załącznik: Załącznik Nr 11 (Uchwała_Nr_14,150,15_-_Załącznik_Nr_11_-_wydatki_majątkowe[5554x12].pdf) Maria Wilczak
2015-12-31 07:51:38 Dodano załącznik: Załącznik Nr 12 (Uchwała_Nr_14,150,15_-_Załącznik_Nr_12_-_powiat[5554x13].pdf) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa