Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr XXIV/248/16 z 21.12.2016r. - Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2017r.

Tu wpisz treść


Uchwała Nr XXIV/248/16 z 21.12.2016r. - Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2017r.
Rozmiar: 164.53 KB
Data publikacji: 2016-12-30 11:42:58
Ilość pobrań: 60
Załącznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 251.99 KB
Data publikacji: 2016-12-30 11:43:28
Ilość pobrań: 55
Załącznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 471.66 KB
Data publikacji: 2016-12-30 11:44:40
Ilość pobrań: 59
Załącznik Nr 3 - rozchody
Rozmiar: 214.59 KB
Data publikacji: 2016-12-30 11:45:43
Ilość pobrań: 53
Załącznik Nr 4 - dotacje
Rozmiar: 155.11 KB
Data publikacji: 2016-12-30 11:46:30
Ilość pobrań: 51
Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone
Rozmiar: 172.09 KB
Data publikacji: 2016-12-30 11:47:58
Ilość pobrań: 48
Załącznik Nr 6 dotacje dla jsp
Rozmiar: 118.34 KB
Data publikacji: 2016-12-30 11:48:41
Ilość pobrań: 64
Załącznik Nr 7 - dot.s sekt.fin.publ.
Rozmiar: 131.69 KB
Data publikacji: 2016-12-30 11:50:05
Ilość pobrań: 47
Załącznik Nr 8 - dochody ośw.
Rozmiar: 124.30 KB
Data publikacji: 2016-12-30 11:50:53
Ilość pobrań: 49
Załącznik Nr 9 - wydatki sołectw
Rozmiar: 208.78 KB
Data publikacji: 2016-12-30 11:51:38
Ilość pobrań: 47
Załącznik Nr 10 - fundusz sołecki
Rozmiar: 176.18 KB
Data publikacji: 2016-12-30 11:52:11
Ilość pobrań: 47
Załącznik Nr 11 - wydatki majątkowe
Rozmiar: 212.20 KB
Data publikacji: 2016-12-30 11:52:41
Ilość pobrań: 53
Załącznik Nr 12 - powiat
Rozmiar: 124.15 KB
Data publikacji: 2016-12-30 11:53:10
Ilość pobrań: 47

Data publikacji: 2016-12-30 11:39:42 (217 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-12-30 11:42:59 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXIV/248/16 z 21.12.2016r. - Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2017r. (Uchwała_Nr_24,248,16_-_uchwała_budżetowa_na__2017r[5920x1].pdf) Maria Wilczak
2016-12-30 11:43:31 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 (Uchwała_Nr_24,248,16_-_Załącznik_Nr_1_-_dochody[5920x2].pdf) Maria Wilczak
2016-12-30 11:44:41 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wydatki (Uchwała_Nr_24,248,16_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[5920x3].pdf) Maria Wilczak
2016-12-30 11:45:44 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - rozchody (Uchwała_Nr_24,248,16_-_Załącznik_Nr_3_-_rozchody[5920x4].pdf) Maria Wilczak
2016-12-30 11:46:31 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 - dotacje (Uchwała_Nr_24,248,16_-_Załącznik_Nr_4_-_dotacje[5920x5].pdf) Maria Wilczak
2016-12-30 11:47:58 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone (Uchwała_Nr_24,248,16_-_Załącznik_Nr_5_-_wydatki_na_zadania_zlecone[5920x6].pdf) Maria Wilczak
2016-12-30 11:48:44 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 dotacje dla jsp (Uchwała_Nr_24,248,16_-_Załącznik_Nr_6_-_dotacje_dla_jsp[5920x7].pdf) Maria Wilczak
2016-12-30 11:50:05 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 - dot.s sekt.fin.publ. (Uchwała_Nr_24,248,16_-_Załącznik_Nr_7_-_dot[5920x8].pdf) Maria Wilczak
2016-12-30 11:50:53 Dodano załącznik: Załącznik Nr 8 - dochody ośw. (Uchwała_Nr_24,248,16_-_Załącznik_Nr_8_-_dochody_ośw[5920x9].pdf) Maria Wilczak
2016-12-30 11:51:38 Dodano załącznik: Załącznik Nr 9 - wydatki sołectw (Uchwała_Nr_24,248,16_-_Załącznik_Nr_9_-_wydatki_sołectw[5920x10].pdf) Maria Wilczak
2016-12-30 11:52:11 Dodano załącznik: Załącznik Nr 10 - fundusz sołecki (Uchwała_Nr_24,248,16_-_Załącznik_Nr_10_-_fundusz_sołecki[5920x11].pdf) Maria Wilczak
2016-12-30 11:52:42 Dodano załącznik: Załącznik Nr 11 - wydatki majątkowe (Uchwała_Nr_24,248,16_-_Załącznik_Nr_11_-_wydatki_majątkowe[5920x12].pdf) Maria Wilczak
2016-12-30 11:53:10 Dodano załącznik: Załącznik Nr 12 - powiat (Uchwała_Nr_24,248,16_-_Załącznik_Nr_12_-_powiat[5920x13].pdf) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa