Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr XXVIII/286/17 z 27.04.2017r. - zmiana uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017r.

Tu wpisz treść


Uchwała Nr XXVIII/286/17 z 27.04.2017r. - zmiana uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017r.
Rozmiar: 158.52 KB
Data publikacji: 2017-05-30 11:24:29
Ilość pobrań: 10
Załącznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 145.47 KB
Data publikacji: 2017-05-30 11:25:32
Ilość pobrań: 9
Załącznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 202.59 KB
Data publikacji: 2017-05-30 11:26:01
Ilość pobrań: 8
Załącznik Nr 3
Rozmiar: 214.42 KB
Data publikacji: 2017-05-30 11:35:27
Ilość pobrań: 11
Załącznik Nr 4
Rozmiar: 135.27 KB
Data publikacji: 2017-05-30 11:26:53
Ilość pobrań: 10
Załącznik Nr 5
Rozmiar: 137.33 KB
Data publikacji: 2017-05-30 11:27:29
Ilość pobrań: 9
Załącznik Nr 6
Rozmiar: 158.03 KB
Data publikacji: 2017-05-30 11:36:19
Ilość pobrań: 8
Załącznik Nr 7
Rozmiar: 179.51 KB
Data publikacji: 2017-05-30 11:36:51
Ilość pobrań: 11
Załącznik Nr 8
Rozmiar: 182.36 KB
Data publikacji: 2017-05-30 11:28:28
Ilość pobrań: 8

Data publikacji: 2017-05-30 11:22:37 (114 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-05-30 11:24:29 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXVIII/286/17 z 27.04.2017r. - zmiana uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017r. (Uchwała_Nr_28,286,17_-_zmiana_uchwały_budżetowej_na_2017r[6038x1].pdf) Maria Wilczak
2017-05-30 11:25:33 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - dochody (Uchwała_Nr_28,286,17_-_Załącznik_Nr_1_-_dochody[6038x2].pdf) Maria Wilczak
2017-05-30 11:26:02 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - wydatki (Uchwała_Nr_28,286,17_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[6038x3].pdf) Maria Wilczak
2017-05-30 11:26:53 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 (Uchwała_Nr_28,286,17_-_Załącznik_Nr_4_-_dotacje_na_zadania_zlecone[6038x4].pdf) Maria Wilczak
2017-05-30 11:27:29 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 (Uchwała_Nr_28,286,17_-_Załącznik_Nr_5_-_wydatki_na_zadania_zlecone[6038x5].pdf) Maria Wilczak
2017-05-30 11:28:28 Dodano załącznik: Załącznik Nr 8 (Uchwała_Nr_28,286,17_-_Załącznik_Nr_8_-_wydatki_majątkowe[6038x6].pdf) Maria Wilczak
2017-05-30 11:35:27 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 (Uchwała_Nr_28,286,17_-_Załącznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody[6038x7].pdf) Maria Wilczak
2017-05-30 11:36:19 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 (Uchwała_Nr_28,286,17_-_Załącznik__Nr_6_-_wydatki_sołectw[6038x8].pdf) Maria Wilczak
2017-05-30 11:36:51 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 (Uchwała_Nr_28,286,17_-_Załącznik__Nr_7_-_fundusz_sołecki[6038x9].pdf) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa