Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr XXXIV/315/17 z 7.11.2017r. - zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2017-2026

Tu wpisz treść


Uchwała Nr XXXIV/315/17 z 7.11.2017r. - zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2017-2026
Rozmiar: 121.04 KB
Data publikacji: 2017-11-20 09:38:13
Ilość pobrań: 28
Załącznik Nr 1
Rozmiar: 3 268.92 KB
Data publikacji: 2017-11-20 09:38:43
Ilość pobrań: 25
Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć
Rozmiar: 101.10 KB
Data publikacji: 2017-11-20 09:39:07
Ilość pobrań: 20
Załącznik Nr 3 - objaśnienia
Rozmiar: 167.75 KB
Data publikacji: 2017-11-20 09:39:38
Ilość pobrań: 24

Data publikacji: 2017-11-20 09:35:43 (132 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-11-20 09:38:13 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXIV/315/17 z 7.11.2017r. - zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2017-2026 (Uchwała_Nr_34,315,17_-_zmiana_uchwały_WPF_na_lata_2017-2026[6163x1].pdf) Maria Wilczak
2017-11-20 09:38:43 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 (Uchwała_Nr_34,315,17_-_Załącznik_Nr_1[6163x2].pdf) Maria Wilczak
2017-11-20 09:39:07 Dodano załącznik: Załączn ik Nr 2 (Uchwała_Nr_34,315,17_-_Załącznik_Nr_2_-_wykaz_przedsięwzięć[6163x3].pdf) Maria Wilczak
2017-11-20 09:39:39 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - objaśnienia (Uchwała_Nr_34,315,17_-_Załącznik_Nr_3_-_objaśnienia[6163x4].pdf) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa