Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr XXXV/328/17 z 30.11.2017r. - zmiana uchwały budżetowej na 2017r.

Tu wpisz treść


Uchwała Nr XXXV/328/17 z 30.11.2017r. - zmiana uchwały budżetowej na 2017r.
Rozmiar: 129.85 KB
Data publikacji: 2017-12-08 13:32:01
Ilość pobrań: 28
Załącznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 163.29 KB
Data publikacji: 2017-12-08 13:32:36
Ilość pobrań: 25
Załącznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 219.85 KB
Data publikacji: 2017-12-08 13:33:05
Ilość pobrań: 26
Załącznik Nr 3 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Rozmiar: 134.44 KB
Data publikacji: 2017-12-08 13:42:20
Ilość pobrań: 30
Załącznik Nr 4 - wydatki sołectw
Rozmiar: 173.58 KB
Data publikacji: 2017-12-08 13:43:01
Ilość pobrań: 18
Załącznik Nr 5 - fundusz sołecki
Rozmiar: 180.03 KB
Data publikacji: 2017-12-08 13:43:32
Ilość pobrań: 24
Załącznik Nr 6 - wydatki majątkowe
Rozmiar: 145.09 KB
Data publikacji: 2017-12-08 13:44:11
Ilość pobrań: 26
Załącznik Nr 7 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst
Rozmiar: 123.72 KB
Data publikacji: 2017-12-08 13:45:39
Ilość pobrań: 27

Data publikacji: 2017-12-08 13:30:44 (130 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-12-08 13:32:01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXV/328/17 z 30.11.2017r. - zmiana uchwały budżetowej na 2017r. (Uchwała_Nr_35,328,17_-_zmiana_uchwały_budzetowej_na_2017r[6207x1].pdf) Maria Wilczak
2017-12-08 13:32:36 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - dochody (Uchwała_Nr_35,328,17_-_Załącznik_Nr_1_-_dochody[6207x2].pdf) Maria Wilczak
2017-12-08 13:33:06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wydatki (Uchwała_Nr_35,328,17_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[6207x3].pdf) Maria Wilczak
2017-12-08 13:33:25 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wydatki (Uchwała_Nr_35,328,17_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[6207x4].pdf) Maria Wilczak
2017-12-08 13:41:16 Usunięto załącznik: Załącznik Nr 2 - wydatki (Uchwała_Nr_35,328,17_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[6207x4].pdf) Maria Wilczak
2017-12-08 13:42:20 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Uchwała_Nr_35,328,17_-_Załącznik_Nr_3_-_dotacje_dla_jedn[6207x4].pdf) Maria Wilczak
2017-12-08 13:43:01 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 - wydatki sołectw (Uchwała_Nr_35,328,17_-_Załącznik_Nr_4_-_wydatki_sołectw[6207x5].pdf) Maria Wilczak
2017-12-08 13:43:32 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 - fundusz sołecki (Uchwała_Nr_35,328,17_-_Załącznik_Nr_5_-_fundusz_sołecki[6207x6].pdf) Maria Wilczak
2017-12-08 13:44:11 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 - wydatki majątkowe (Uchwała_Nr_35,328,17_-_Załącznik_Nr_6_-_wydatki_majątkowe[6207x7].pdf) Maria Wilczak
2017-12-08 13:45:39 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst (Uchwała_Nr_35,328,17_-_Załącznik_Nr_7_-_dochody_i_wydatki_zw[6207x8].pdf) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa