Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr XXXVI/336/17 z 19.12.2017r. - zmiana uchwały budżetowej MiG Wschowa na 2017r.

Tu wpisz treść


Uchwała Nr XXXVI/336/17 z 19.12.2017r. - zmiana uchwały budżetowej MiG Wschowa na 2017r.
Rozmiar: 154.74 KB
Data publikacji: 2018-01-18 10:29:23
Ilość pobrań: 14
Załącznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 141.17 KB
Data publikacji: 2018-01-18 10:29:56
Ilość pobrań: 12
Załącznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 213.93 KB
Data publikacji: 2018-01-18 10:30:23
Ilość pobrań: 12
Załącznik Nr 3 - dotacje
Rozmiar: 130.07 KB
Data publikacji: 2018-01-18 10:30:49
Ilość pobrań: 12
Załącznik Nr 4 - wydatki na zadania zlecone
Rozmiar: 129.46 KB
Data publikacji: 2018-01-18 10:31:20
Ilość pobrań: 12
Załącznik Nr 5 - wydatki sołectw
Rozmiar: 173.30 KB
Data publikacji: 2018-01-18 10:32:01
Ilość pobrań: 13
Załącznik Nr 6 - wydatki majątkowe
Rozmiar: 149.52 KB
Data publikacji: 2018-01-18 10:32:38
Ilość pobrań: 14
Załącznik Nr 7 - powiat
Rozmiar: 124.05 KB
Data publikacji: 2018-01-18 10:33:01
Ilość pobrań: 12

Data publikacji: 2018-01-18 10:27:55 (95 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-01-18 10:29:23 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXVI/336/17 z 19.12.2017r. - zmiana uchwały budżetowej MiG Wschowa na 2017r. (Uchwała_Nr_36,336,17_-_zmiana_uchwały_budżetowej_na_2017r[6247x1].pdf) Maria Wilczak
2018-01-18 10:29:56 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - dochody (Uchwała_Nr_36,336,17_-_Załącznik_Nr_1_-_dochody[6247x2].pdf) Maria Wilczak
2018-01-18 10:30:23 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wydatki (Uchwała_Nr_36,336,17_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[6247x3].pdf) Maria Wilczak
2018-01-18 10:30:49 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - dotacje (Uchwała_Nr_36,336,17_-_Załącznik_Nr_3_-_dotacje[6247x4].pdf) Maria Wilczak
2018-01-18 10:31:20 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 - wydatki na zadania zlecone (Uchwała_Nr_36,336,17_-_Załącznik_Nr_4_-_wydatki_na_zadania_zlecone[6247x5].pdf) Maria Wilczak
2018-01-18 10:32:01 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 - wydatki sołectw (Uchwała_Nr_36,336,17_-_Załącznik_Nr_5_-_wydatki_sołectw[6247x6].pdf) Maria Wilczak
2018-01-18 10:32:38 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 - wydatki majątkowe (Uchwała_Nr_36,336,17_-_Załącznik_Nr_6_-_wydatki__majątkowe[6247x7].pdf) Maria Wilczak
2018-01-18 10:33:01 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 - powiat (Uchwała_Nr_36,336,17_-_Załącznik_Nr_7_-_powiat[6247x8].pdf) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa