Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr XXXVI/339/17 z 19.12.2017r. - uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2018r.

Tu wpisz treść


Uchwała Nr XXXVI/339/17 z 19.12.2017r. - uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2018r.
Rozmiar: 162.58 KB
Data publikacji: 2018-01-19 08:34:09
Ilość pobrań: 17
Załącznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 255.93 KB
Data publikacji: 2018-01-19 08:35:21
Ilość pobrań: 16
Załącznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 485.03 KB
Data publikacji: 2018-01-19 08:35:56
Ilość pobrań: 16
Załącznik Nr 3 - przychody
Rozmiar: 205.01 KB
Data publikacji: 2018-01-19 08:36:26
Ilość pobrań: 13
Załącznik Nr 4 - rozchody
Rozmiar: 157.77 KB
Data publikacji: 2018-01-19 08:36:57
Ilość pobrań: 12
Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone
Rozmiar: 173.89 KB
Data publikacji: 2018-01-19 08:37:35
Ilość pobrań: 17
Załącznik Nr 6 - dotacje dla jsp
Rozmiar: 118.24 KB
Data publikacji: 2018-01-19 08:39:38
Ilość pobrań: 52
Załącznik Nr 7 - dot. s.sekt.fin.publ.
Rozmiar: 129.66 KB
Data publikacji: 2018-01-19 08:40:33
Ilość pobrań: 12
Załącznik Nr 8 - dochody ośw.
Rozmiar: 122.72 KB
Data publikacji: 2018-01-19 08:42:26
Ilość pobrań: 15
Załącznik Nr 9 - wydatki sołectw
Rozmiar: 147.80 KB
Data publikacji: 2018-01-19 08:44:29
Ilość pobrań: 14
Załącznik Nr 10 - fundusz sołecki
Rozmiar: 190.29 KB
Data publikacji: 2018-01-19 08:45:03
Ilość pobrań: 16
Załącznik Nr 11 - wydatki majątkowe
Rozmiar: 186.32 KB
Data publikacji: 2018-01-19 08:45:48
Ilość pobrań: 15
Załącznik Nr 12 - powiat SPP
Rozmiar: 124.26 KB
Data publikacji: 2018-01-19 08:46:19
Ilość pobrań: 13

Data publikacji: 2018-01-18 12:16:31 (115 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-01-19 08:33:41 aktualizacja treści Maria Wilczak
2018-01-19 08:34:09 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXVI/339/17 z 19.12.2017r. - uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2018r. (Uchwała_Nr_36,339,17_-_uchwała_budżetowa_MiG_Wschowa_na_2018r[6250x1].pdf) Maria Wilczak
2018-01-19 08:35:21 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - dochody (Uchwała_Nr_36,339,17_-_Załącznik_Nr_1_-_dochody[6250x2].pdf) Maria Wilczak
2018-01-19 08:35:57 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wydatki (Uchwała_Nr_36,339,17_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[6250x3].pdf) Maria Wilczak
2018-01-19 08:36:26 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - przychody (Uchwała_Nr_36,339,17_-_Załącznik_Nr_3_-_przychody[6250x4].pdf) Maria Wilczak
2018-01-19 08:36:57 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 - rozchody (Uchwała_Nr_36,339,17_-_Załącznik_Nr_4_-_dotacje[6250x5].pdf) Maria Wilczak
2018-01-19 08:37:35 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone (Uchwała_Nr_36,339,17_-_Załącznik_Nr_5_-_wydatki_na_zadania_zlecone[6250x6].pdf) Maria Wilczak
2018-01-19 08:38:01 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 - wydatki majątkowe (Uchwała_Nr_36,336,17_-_Załącznik_Nr_6_-_wydatki__majątkowe[6250x7].pdf) Maria Wilczak
2018-01-19 08:39:00 Usunięto załącznik: Załącznik Nr 6 - wydatki majątkowe (Uchwała_Nr_36,336,17_-_Załącznik_Nr_6_-_wydatki__majątkowe[6250x7].pdf) Maria Wilczak
2018-01-19 08:39:38 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 - dotacje dla jsp (Uchwała_Nr_36,339,17_-_Załącznik_Nr_6_-_dotacje_dla_jsp[6250x7].pdf) Maria Wilczak
2018-01-19 08:40:33 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 - dot. s.sekt.fin.publ. (Uchwała_Nr_36,339,17_-_Załącznik_Nr_7_-_dot[6250x8].pdf) Maria Wilczak
2018-01-19 08:42:26 Dodano załącznik: Załącznik Nr 8 - dochody ośw. (Uchwała_Nr_36,339,17_-_Załącznik_Nr_8_-_dochody_ośw[6250x9].pdf) Maria Wilczak
2018-01-19 08:44:29 Dodano załącznik: Załącznik Nr 9 - wydatki sołectw (Uchwała_Nr_36,339,17_-_Załącznik_Nr_9_-__wydatki_sołectw[6250x10].pdf) Maria Wilczak
2018-01-19 08:45:03 Dodano załącznik: Załącznik Nr 10 - fundusz sołecki (Uchwała_Nr_36,339,17_-_Załącznik_Nr_10_-_fundusz_sołecki[6250x11].pdf) Maria Wilczak
2018-01-19 08:45:48 Dodano załącznik: Załącznik Nr 11 - wydatki majątkowe (Uchwała_Nr_36,339,17_-_Załącznik_Nr_11_-_wydatki_majątkowe[6250x12].pdf) Maria Wilczak
2018-01-19 08:46:19 Dodano załącznik: Załącznik Nr 12 - powiat SPP (Uchwała_Nr_36,339,17_-_Załącznik_Nr_12_-_powiat_-_strefa_płatnego_parkowania[6250x13].pdf) Maria Wilczak
2018-01-19 08:50:14 aktualizacja treści Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa