Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr XXXVII/347/18 z 25.01.2018r. - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa.

Tu wpisz treść


Uchwała Nr XXXVII/347/18 z 25.01.2018r. - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa.
Rozmiar: 205.24 KB
Data publikacji: 2018-02-01 12:25:16
Ilość pobrań: 18
Załącznik - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa.
Rozmiar: 1 232.55 KB
Data publikacji: 2018-02-01 12:26:53
Ilość pobrań: 16
Załącznik Nr 1 - Inwentaryzacja
Rozmiar: 1 574.21 KB
Data publikacji: 2018-02-01 12:29:09
Ilość pobrań: 14
Załącznik Nr 2 - wzór oceny
Rozmiar: 804.45 KB
Data publikacji: 2018-02-01 12:30:25
Ilość pobrań: 13
Załącznik Nr 3 - wzór oznakowania
Rozmiar: 59.65 KB
Data publikacji: 2018-02-01 12:31:37
Ilość pobrań: 14
Załącznik Nr 4 - wzory dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów
Rozmiar: 6 542.41 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:59:07
Ilość pobrań: 15

Data publikacji: 2018-02-01 10:48:17 (99 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-02-01 10:54:10 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXVII/347/18 z 25.01.2018r. - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa. (Uchwała_Nr_37,347,18_-_uchwała_Program_usuwania_wyrob?lw_zawierających_azbest[6269x1].pdf) Maria Wilczak
2018-02-01 10:55:38 Dodano załącznik: Załącznik - Program ucuwania wyrobów zawierających abest z terenu Gminy Wschowa (Uchwała_Nr_37,347,18_-_Załącznik_Program_usuwania_wyrob?lw_zawierających_azbest[6269x2].pdf) Maria Wilczak
2018-02-01 10:56:34 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - Inwentaryzacja (Uchwała_Nr_37,347,18_-_Program_azbest_-_Załącznik_nr_1_Inwentaryzacja_bez_numer?lw[6269x3].pdf) Maria Wilczak
2018-02-01 10:57:11 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wzór oceny stanu (Uchwała_Nr_37,347,18_-_Program_azbest_-_Załącznik_nr_2_wz?lr_oceny_stanu[6269x4].pdf) Maria Wilczak
2018-02-01 10:57:44 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - wzór oznakowania (Uchwała_Nr_37,347,18_-_Program_azbest_-_Załącznik_nr_3_wz?lr_oznakowania[6269x5].pdf) Maria Wilczak
2018-02-01 10:59:07 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 - wzory dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów (Uchwała_Nr_37,347,18_-_Program_azbest_-_Załącznik_nr_4_wzory_dok[6269x6].pdf) Maria Wilczak
2018-02-01 12:25:16 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXVII/347/18 z 25.01.2018r. - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa. (Uchwała_Nr_37,347,18_-_uchwała_Program_usuwania_wyrobow_zawierających_azbest[6269x7].pdf) Maria Wilczak
2018-02-01 12:25:37 Usunięto załącznik: Uchwała Nr XXXVII/347/18 z 25.01.2018r. - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa. (Uchwała_Nr_37,347,18_-_uchwała_Program_usuwania_wyrob?lw_zawierających_azbest[6269x1].pdf) Maria Wilczak
2018-02-01 12:26:53 Dodano załącznik: Załącznik - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa. (Uchwała_Nr_37,347,18_-_Zalacznik_Program_usuwania_wyrobow_zawierających_azbest[6269x7].pdf) Maria Wilczak
2018-02-01 12:27:15 Usunięto załącznik: Załącznik - Program ucuwania wyrobów zawierających abest z terenu Gminy Wschowa (Uchwała_Nr_37,347,18_-_Załącznik_Program_usuwania_wyrob?lw_zawierających_azbest[6269x2].pdf) Maria Wilczak
2018-02-01 12:29:09 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - Inwentaryzacja (Uchwała_Nr_37,347,18_-_Program_azbest_-_Zalacznik_nr_1_Inwentaryzacja_bez_numerow[6269x7].pdf) Maria Wilczak
2018-02-01 12:29:19 Usunięto załącznik: Załącznik Nr 1 - Inwentaryzacja (Uchwała_Nr_37,347,18_-_Program_azbest_-_Załącznik_nr_1_Inwentaryzacja_bez_numer?lw[6269x3].pdf) Maria Wilczak
2018-02-01 12:30:25 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wzór oceny (Uchwała_Nr_37,347,18_-_Program_azbest_-_Zalacznik_nr_2_wzor_oceny_stanu[6269x7].pdf) Maria Wilczak
2018-02-01 12:30:40 Usunięto załącznik: Załącznik Nr 2 - wzór oceny stanu (Uchwała_Nr_37,347,18_-_Program_azbest_-_Załącznik_nr_2_wz?lr_oceny_stanu[6269x4].pdf) Maria Wilczak
2018-02-01 12:31:37 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - wzór oznakowania (Uchwała_Nr_37,347,18_-_Program_azbest_-_Zalacznik_nr_3_wzor_oznakowania[6269x7].pdf) Maria Wilczak
2018-02-01 12:33:19 Usunięto załącznik: Załącznik Nr 3 - wzór oznakowania (Uchwała_Nr_37,347,18_-_Program_azbest_-_Załącznik_nr_3_wz?lr_oznakowania[6269x5].pdf) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa