Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr XL/363/18 z 27.03.2018r. - tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jst

Tu wpisz treść


Data publikacji: 2018-04-05 10:02:01 (63 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-04-05 11:38:51 Dodano załącznik: Uchwała Nr XL/363/18 z 27.03.2018r. - tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jst (Uchwała_Nr_40,363, Maria Wilczak
2018-04-05 12:33:57 Dodano załącznik: Uchwała Nr XL/363/18 z 27.03.2018r. - tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół (Uchwała_Nr_40,363,18_-_tryb_udzielania_dotacji_dla_niepublicznych_plac?lwek[6326x2].pdf) Maria Wilczak
2018-04-05 12:35:52 Usunięto załącznik: Uchwała Nr XL/363/18 z 27.03.2018r. - tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jst (Uchwała_Nr_40,36 Maria Wilczak
2018-04-05 12:37:17 Dodano załącznik: Uchwała Nr XL/363/18 z 27.03.2018r. - tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół (Uchwała_Nr_40,363,18_-_tryb_udzielania_dotacji_dla_niepublicznych_placowek[6326x2].pdf) Maria Wilczak
2018-04-05 12:37:35 Usunięto załącznik: Uchwała Nr XL/363/18 z 27.03.2018r. - tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół (Uchwała_Nr_40,363,18_-_tryb_udzielania_dotacji_dla_niepublicznych_plac?lwek[6326x2].pdf) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa