Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr XLI/370/18 z 26.04.2018r. - zmiana uchwały budżetowej MiG Wschowa na 2018r.

Tu wpisz treść


Uchwała Nr XLI/370/18 z 26.04.2018r. - zmiana uchwały budżetowej MiG Wschowa na 2018r.
Rozmiar: 159.10 KB
Data publikacji: 2018-05-23 09:37:47
Ilość pobrań: 12
Załącznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 146.36 KB
Data publikacji: 2018-05-23 09:38:25
Ilość pobrań: 11
Załącznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 214.38 KB
Data publikacji: 2018-05-23 09:38:53
Ilość pobrań: 9
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody
Rozmiar: 205.41 KB
Data publikacji: 2018-05-23 09:39:41
Ilość pobrań: 13
Załącznik Nr 4 - dotacje
Rozmiar: 130.52 KB
Data publikacji: 2018-05-23 09:40:10
Ilość pobrań: 11
Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone
Rozmiar: 132.31 KB
Data publikacji: 2018-05-23 09:40:52
Ilość pobrań: 12
Załącznik Nr 6 - wydatki sołectw
Rozmiar: 152.54 KB
Data publikacji: 2018-05-23 09:41:44
Ilość pobrań: 14
Załącznik Nr 7 - wydatki majątkowe
Rozmiar: 140.43 KB
Data publikacji: 2018-05-23 09:42:21
Ilość pobrań: 13

Data publikacji: 2018-05-23 09:36:12 (78 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-05-23 09:37:47 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLI/370/18 z 26.04.2018r. - zmiana uchwały budżetowej MiG Wschowa na 2018r. (Uchwała_Nr_41,370,18_-_zmiana_uchwały_budżetowej_MiG_na_2018r[6377x1].pdf) Maria Wilczak
2018-05-23 09:38:25 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - dochody (Uchwała_Nr_41,370,18_-_Załącznik_Nr_1_-_dochody[6377x2].pdf) Maria Wilczak
2018-05-23 09:38:54 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wydatki (Uchwała_Nr_41,370,18_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[6377x3].pdf) Maria Wilczak
2018-05-23 09:39:41 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody (Uchwała_Nr_41,370,18_-_Załącznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody[6377x4].pdf) Maria Wilczak
2018-05-23 09:40:11 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 - dotacje (Uchwała_Nr_41,370,18_-_Załącznik_Nr_4_-_dotacje[6377x5].pdf) Maria Wilczak
2018-05-23 09:40:52 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone (Uchwała_Nr_41,370,18_-_Załącznik_Nr_5_-_wydatki_zlecone[6377x6].pdf) Maria Wilczak
2018-05-23 09:41:45 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 - wydatki sołectw (Uchwała_Nr_41,370,18_-_Załącznik_Nr_6_-_wydatki_sołectw[6377x7].pdf) Maria Wilczak
2018-05-23 09:42:21 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 - wydatki majątkowe (Uchwała_Nr_41,370,18_-_Załącznik_Nr_7_-_wydatki_majątkowe[6377x8].pdf) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa