Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała NR XLII/380/18 z 29.05.2018r. - zmiana uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018r.

Tu wpisz treść


Uchwała NR XLII/380/18 z 29.05.2018r. - zmiana uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018r.
Rozmiar: 130.63 KB
Data publikacji: 2018-06-25 08:27:08
Ilość pobrań: 6
Załącznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 147.43 KB
Data publikacji: 2018-06-25 08:28:06
Ilość pobrań: 5
Załącznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 199.39 KB
Data publikacji: 2018-06-25 08:29:30
Ilość pobrań: 4
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody
Rozmiar: 205.24 KB
Data publikacji: 2018-06-25 08:30:29
Ilość pobrań: 5
Załącznik Nr 4 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Rozmiar: 133.59 KB
Data publikacji: 2018-06-25 08:31:54
Ilość pobrań: 4
Załącznik Nr 5 - wydatki jednostek pomocniczych
Rozmiar: 152.78 KB
Data publikacji: 2018-06-25 08:33:41
Ilość pobrań: 3
Załącznik Nr 6 - wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
Rozmiar: 189.08 KB
Data publikacji: 2018-06-25 08:35:21
Ilość pobrań: 3
Załącznik Nr 7 - wydatki majątkowe
Rozmiar: 184.47 KB
Data publikacji: 2018-06-25 08:36:46
Ilość pobrań: 3

Data publikacji: 2018-06-25 08:21:00 (45 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-06-25 08:27:09 Dodano załącznik: Uchwała NR XLII/380/18 z 29.05.2018r. - zmiana uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018r. (Uchwała_Nr_42,380,18_-_zmiana_uchwały_budżetowej_na_2018r[6410x1].pdf) Maria Wilczak
2018-06-25 08:28:10 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - dochody (Uchwała_Nr_42,380,18_-_Załącznik_Nr_1_-_dochody[6410x2].pdf) Maria Wilczak
2018-06-25 08:29:37 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wydatki (Uchwała_Nr_42,380,18_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[6410x3].pdf) Maria Wilczak
2018-06-25 08:30:31 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody (Uchwała_Nr_42,380,18_-_Załącznik_Nr_3_-_p_i_r[6410x4].pdf) Maria Wilczak
2018-06-25 08:31:55 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Uchwała_Nr_42,380,18_-_Załącznik_Nr_4_-_dot[6410x5].pdf) Maria Wilczak
2018-06-25 08:33:43 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 - wydatki jednostek pomocniczych (Uchwała_Nr_42,380,18_-_Załącznik_Nr_5_-_w_sol[6410x6].pdf) Maria Wilczak
2018-06-25 08:35:24 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 - wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (Uchwała_Nr_42,380,18_-_Załącznik_Nr_6__-_f__s[6410x7].pdf) Maria Wilczak
2018-06-25 08:36:49 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 - wydatki majątkowe (Uchwała_Nr_42,380,18_-_Załącznik_Nr_7_-_wydatki_majątkowe[6410x8].pdf) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa