Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr XLII381/18 z 29.05.2018r. - zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Wschowa na lata 2018-2026.

Tu wpisz treść


Uchwała Nr XLII381/18 z 29.05.2018r. - zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Wschowa na lata 2018-2026.
Rozmiar: 123.54 KB
Data publikacji: 2018-06-25 08:43:12
Ilość pobrań: 8
Załącznik Nr 1
Rozmiar: 3 267.68 KB
Data publikacji: 2018-06-25 08:43:50
Ilość pobrań: 4
Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć
Rozmiar: 91.48 KB
Data publikacji: 2018-06-25 08:44:20
Ilość pobrań: 4
Załącznik Nr 3 - objaśnienia
Rozmiar: 166.70 KB
Data publikacji: 2018-06-25 08:44:58
Ilość pobrań: 4

Data publikacji: 2018-06-25 08:40:52 (170 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-06-25 08:43:13 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLII381/18 z 29.05.2018r. - zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Wschowa na lata 2018-2026. (Uchwała_Nr_42,381,18_-_zmiana_WPF_na_lata_2018-2026[6411x1].pdf) Maria Wilczak
2018-06-25 08:43:50 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 (Uchwała_Nr_42,381,18_-_Załącznik_Nr_1[6411x2].pdf) Maria Wilczak
2018-06-25 08:44:20 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć (Uchwała_Nr_42,381,18_-_Załącznik_Nr_2_-_wykaz_przedsięwzięć[6411x3].pdf) Maria Wilczak
2018-06-25 08:44:58 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - objaśnienia (Uchwała_Nr_42,381,18_-_Załącznik_Nr_3_-_objaśnienia[6411x4].pdf) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa