Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uchwała Nr XLIII/392/18 z 05.07.2018r.- zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2018r.

Tu wpisz treść


Uchwała Nr XLIII/392/18 z 05.07.2018r.- zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2018r.
Rozmiar: 149.33 KB
Data publikacji: 2018-07-11 08:59:34
Ilość pobrań: 9
Załacznik Nr 1 - dochody
Rozmiar: 158.10 KB
Data publikacji: 2018-07-11 09:00:38
Ilość pobrań: 7
Załącznik Nr 2 - wydatki
Rozmiar: 201.78 KB
Data publikacji: 2018-07-11 09:01:09
Ilość pobrań: 9
Załącznik Nr 3 - przychody
Rozmiar: 205.02 KB
Data publikacji: 2018-07-11 09:01:43
Ilość pobrań: 6
Załącznik Nr 4 - dotacje
Rozmiar: 136.55 KB
Data publikacji: 2018-07-11 09:02:18
Ilość pobrań: 7
Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone
Rozmiar: 144.24 KB
Data publikacji: 2018-07-11 09:03:08
Ilość pobrań: 5
Załącznik Nr 6 - dotacja dla jsp.
Rozmiar: 122.38 KB
Data publikacji: 2018-07-11 09:03:53
Ilość pobrań: 5
Załącznik Nr 7 - dot. spoza s f p.
Rozmiar: 134.89 KB
Data publikacji: 2018-07-11 09:04:40
Ilość pobrań: 8
Załącznik Nr 8 - wydatki sołectw
Rozmiar: 152.80 KB
Data publikacji: 2018-07-11 09:05:20
Ilość pobrań: 6
Załacznik Nr 9 - fundusz sołecki
Rozmiar: 184.75 KB
Data publikacji: 2018-07-11 09:06:05
Ilość pobrań: 6
Załącznik Nr 10 - wydatki majątkowe
Rozmiar: 149.09 KB
Data publikacji: 2018-07-11 09:06:46
Ilość pobrań: 6

Data publikacji: 2018-07-11 08:51:42 (41 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-07-11 08:59:34 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLIII/392/18 z 05.07.2018r.- zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2018r. (Uchwała_Nr_43,392,18_-_zmiana_uchwały_budżetowej_na_2018r[6437x1].pdf) Maria Wilczak
2018-07-11 09:00:38 Dodano załącznik: Załacznik Nr 1 - dochody (Uchwała_Nr_43,392,18_-_Załącznik_Nr_1_-_dochody[6437x2].pdf) Maria Wilczak
2018-07-11 09:01:09 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - wydatki (Uchwała_Nr_43,392,18_-_Załącznik_Nr_2_-_wydatki[6437x3].pdf) Maria Wilczak
2018-07-11 09:01:43 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 - przychody (Uchwała_Nr_43,392,18_-_Załącznik_Nr_3_-_przychody[6437x4].pdf) Maria Wilczak
2018-07-11 09:02:19 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 - dotacje (Uchwała_Nr_43,392,18_-_Załącznik_Nr_4_-_dotacje[6437x5].pdf) Maria Wilczak
2018-07-11 09:03:08 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 - wydatki na zadania zlecone (Uchwała_Nr_43,392,18_-_Załącznik_Nr_5_-_wydatki_na_zadania_zlecone[6437x6].pdf) Maria Wilczak
2018-07-11 09:03:54 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 - dotacja dla jsp. (Uchwała_Nr_43,392,18_-_Załącznik_Nr_6_-_dotacja_dla_jsp[6437x7].pdf) Maria Wilczak
2018-07-11 09:04:40 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 - dot. spoza s f p. (Uchwała_Nr_43,392,18_-_Załącznik_Nr_7_-_dot[6437x8].pdf) Maria Wilczak
2018-07-11 09:05:20 Dodano załącznik: Załącznik Nr 8 - wydatki sołectw (Uchwała_Nr_43,392,18_-_Załącznik_Nr_8_-_wydatki__solectw[6437x9].pdf) Maria Wilczak
2018-07-11 09:06:05 Dodano załącznik: Załacznik Nr 9 - fundusz sołecki (Uchwała_Nr_43,392,18_-_Załącznik_Nr_9_-_fundusz_sołecki[6437x10].pdf) Maria Wilczak
2018-07-11 09:06:47 Dodano załącznik: Załącznik Nr 10 - wydatki majątkowe (Uchwała_Nr_43,392,18_-_Załącznik_Nr_10_-_wydatki_majatkowe[6437x11].pdf) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa